Τηλεφωνικό Κέντρο - 2382350200 & 2382350300

Επιστημονικό Συμβούλιο

Τα µέλη του Επιστηµονικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου Γιαννιτσών για τις κάτωθι κατηγορίες τους είναι τα εξής:

1. Ιατρών ΕΣΥ µε βαθµό Συντονιστή ∆ιευθυντή , τον κ. Λαγονίδη ∆ηµήτριο Συντονιστή ∆ιευθυντή της ΜΕΘ, ως Πρόεδρο του Ε.Σ., µε αναπληρωτή του τον κ. Καρασακαλίδη Ανδρόνικο Συντονιστή ∆ιευθυντή της Χειρουργικής κλινικής.

2. Ιατρών ΕΣΥ µε βαθµό ∆ιευθυντή ,τον κ. Μπουτέλ ∆ηµήτριο ∆ιευθυντή Παθολόγο και τον κ. Ντελή Ιωάννη ∆ιευθυντή Ορθοπεδικό, µε αναπληρωτή τον κ. Κακουλίδη Ιωάννη, ∆ιευθυντή της Παθολογικής Κλινικής.

3. Ιατρών ΕΣΥ µε βαθµό Επιµελητή Α΄, την κ. ∆ιαµαντοπούλου Αλεξάνδρα, Επιµ. Α’, Μαιευτήρα/Γυναικολόγο, µε αναπληρωτή τον κ. Τέντα Ιωάννη Επιµ. Α’, Μαιευτήρα/Γυναικολόγο.

4. Ιατρών ΕΣΥ µε βαθµό Επιµελητή Β΄ την κ. Ιωακειµίδου Αλίκη, Επιµ. Β’ Ιατρικής Βιοπαθολογίας Επ. Υπ Σταθµού Αιµοδοσίας.

5. Επιστήµονες µη Ιατροί της Ιατρικής Υπ. κατηγορίας ΠΕ, την κ. Μπόλλα Ζωή , Φαρµακοποιό, ως µοναδική υπάλληλο στην κατηγορία.

6. Επιστήµονες µη Ιατροί της Ιατρικής Υπ. κατηγορίας ΤΕ, την κ. Μιχαηλίδου Αγνή Παρασκευάστρια ΤΕ, ως µοναδική υποψηφιότητα.

7. Ειδικευόµενοι Ιατροί την κ. Χαµπηλοµάτη ∆έσποινα Ειδικευόµενη Ιατρό της Παθολογικής κλινικής, µε αναπληρώτρια την κ. Αλµπανίδου Σοφία Ειδικευόµενη Γενικής Ιατρικής .

8. Νοσηλευτή ΠΕ µε βαθµό τουλάχιστον Γ΄ και ελλείψει αυτού ένας Νοσηλευτής ΤΕ ή Μαία ή Επισκέπτρια Υγείας µε βαθµό τουλάχιστον Γ΄, την κ. Μπαλλή Γεωργία Νοσηλεύτρια ΤΕ µε βαθµό Γ’, µε αναπληρώτρια την κ. Βολοβότση Παρασκευή Νοσηλεύτρια µε βαθµό Γ’.

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Εφημερίες Ιατρών

Ειδικευόμενοι Ιατροί

Εργαστήριο Ύπνου

Εξωτερικά Ιατρεία

Τμήμα Επειγόντων

Ιατρείο Μαστού

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ - Νοσοκομειακή Μονάδα Γιαννιτσών - Τέρμα Σερμετζίδη - Τ.Κ. 58100 - Γιαννιτσά