Τηλεφωνικό Κέντρο - 2382350200 & 2382350300

Διοίκηση

Σύμφωνα με την αρ. Α2β/Γ.Π.οικ.60151/4-8-2016 απόφαση του κ. Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 447/ΥΟΔΔ/25-8-2016) διορίστηκε στη θέση του Αναπληρωτή Διοικητή της Νοσοκομειακής Μονάδας Γιαννιτσών του Γ.Ν. Πέλλας ο κ. Αλέξανδρος Βουδρισλής του Αντίπατρου.

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Εφημερίες Ιατρών

Ειδικευόμενοι Ιατροί

Εργαστήριο Ύπνου

Εξωτερικά Ιατρεία

Τμήμα Επειγόντων

Ιατρείο Μαστού

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ - Νοσοκομειακή Μονάδα Γιαννιτσών - Τέρμα Σερμετζίδη - Τ.Κ. 58100 - Γιαννιτσά